IMPLANTOLOGIA

Implanty

Wszczepienie implantów w miejsce braków zębowych.

Terapia implantologiczna jest najnowocześniejszą metodą przywracającą funkcje i estetykę utraconych naturalnych zębów. Implanty mają istotne zalety decydujące o ich wyższości nad innymi metodami leczenia braku uzębienia. Implanty wykonane są z materiałów integrujących się z kością, co pozwala na wykorzystanie ich do wykonania różnych rodzajów uzupełnień protetycznych. Zabieg implantacji poprzedza konsultacja z wywiadem, pełną diagnostyką oraz planem leczenia.