ORTODONCJA

Ortodoncja

Aparaty stałe, estetyczne aparaty nakładkowe, aparaty ruchome w uzębieniu mieszanym, czyli leczenie wad zgryzu.

W naszym gabinecie specjalizujemy się w leczeniu ortodontycznym pacjentów ze wszystkich grup wiekowych. Zajmujemy się leczeniem w zakresie wad zgryzu oraz nieprawidłowości w ustawieniu zębów. W każdym przypadku przygotowujemy indywidualne rozwiązania terapeutyczne biorąc pod uwagę zarówno wiek Pacjenta jak i zaawansowanie wady zgryzu oraz kondycji stawów skroniowo – żuchwowych.

Jedynym warunkiem rozpoczęcia leczenia ortodontycznego jest konieczność wyleczenia wszystkich zębów.

Wizyta diagnostyczna

Wizyta diagnostyczna obejmuje wykonanie zdjęć pantomograficzneg , cefalometryczneg i skanu wewnątrz ustnego, oraz dokumentacji fotograficznej, niezbędnych do oceny wady zgryzu i przygotowania planu leczenia.

 

 

 

Planowanie leczenia

W każdym przypadku przygotowujemy indywidualne rozwiązania terapeutyczne biorąc pod uwagę zarówno wiek Pacjenta jak i zaawansowanie wady zgryzu oraz kondycję stawów skroniowo – żuchwowych. Opracowujemy plan uwzględniając zakres prac i czas leczenia.  Jedynym warunkiem rozpoczęcia leczenia ortodontycznego jest konieczność wyleczenia wszystkich zębów i wykonanie higienizacji jamy ustnej.

Założenie aparatu

Po założeniu aparatu, w zależności od jego rodzaju, pacjent przechodzi przez instruktaż higienizacyjny. Zostają wyznaczone wizyty kontrolne.

 

 

 

 

Higiena

W czasie całego okresu leczenia ortodontycznego pacjent pozostaje pod opieką higienistki, która na każdej wizycie kontrolnej dokumentuje proces leczenia i jego kolejne etapy, po przez zdjęcia fotograficzne. W celu utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej dobiera odpowiednie preparaty i akcesoria, wspiera go we wzmocnieniu technik szczotkowania.

Okres leczenia

Obejmuje wizyty kontrolne uzależnione od typu aparatu. Wykonywana jest regularna dokumentacja cyfrowa. W zależności o rodzaju aparatu, przyklejony kolejny element umożliwiający prawidłowe ustawienie zębów i zgryzu, wykonuje się stripping lub  zaleca się ćwiczenia mioterapeutyczne.

 

Retencja

To proces stabilizujący leczenie ortodontyczne. Opiera się na wykonaniu retencji stałej i ruchomej oraz kontroli pod nadzorem lekarza i higienistki.Jest to czas w którym następuje zrost kostny dający gwarancję utrzymania prawidłowego zakończenia leczenia.

 

Rodzaje aparatów ortodontycznych

Aparaty stałe

Są to systemy mocowane do zębów na stałe. Zamki stosowane w tego typu  aparatach mogą być metalowe lub estetyczne kryształowe. Aparat stały pozwala na precyzyjne przesuwanie zębów i korektę wad zgryzu. W zależności od wady, czas noszenia aparatu stałego waha się od 1 roku do 2,5 lat.

Aparaty ruchome

Jest to rodzaj aparatów ortodontycznych wpływających  korzystnie na wzrost kości w obrębie szczęki i żuchwy oraz zapobiega powstawaniu wad. Aparaty te stosuje się zazwyczaj u dzieci, których szczęka i żuchwa znajdują się jeszcze w fazie aktywnego wzrostu. Nosi się je kilka godzin dziennie i w nocy, w zależności od zaleceń lekarza. By  leczenie przyniosło efekty wymagana jest od Pacjenta żelazna dyscyplina.

Active Aligner

To zestaw nakładek niewidocznych i zdejmowanych, które pozwalają na prostowanie zębów w sposób skuteczny i bezpieczny w dużo krótszym czasie niż aparat stały.